ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
Hon. Chief Minister of North central Province
ගරු උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.එම්. පේෂල ජයරත්න මැතිතුමා
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් ඩබ්ලිව්. ටී.ඒ. මානෙල් මිය
Mrs. Nirmala Ekanayake
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
 
පාසල් පුවත්
 
අංකය මාතෘතාව ස්ථානය දිනය
1 01 ශ්‍රේණියට නවක සිසුන් ඇතුලත් කල දාA/ Pusdiulwewa V.2016-01-31
2අනුරාධපුර දිස්ත්‍රීක්කයේ විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීමක්Provincial Ministry of Education - NCP2016-01-28
3ආගමික හා සාරධර්ම සංවර්ධන වැඩසටහනක්A/ Anuradhapura M.M.V2016-01-28
4පොලොන්නරැව දිස්ත්‍රික්කයේ විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්Provincial Ministry of Education - NCP2016-01-28
5විදුහල්පතිවරු ස්ථාන ගත කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමProvincial Education Ministry - NCP2016-01-27
6 6 ශ්‍රේණියට නවකසිසුන් ඇතුලත්කරගැනිමේ උත්සවයA/Anuradhapura M.M.V.2016-01-20
7අ/කුඹුක්වැව ප්‍රාථමික විදුහලට නවක සිසුන් පැමිණි දාA/ Kubukwewa P.V.2016-01-19
8පලුගස්වැව අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ සිසුන් ළමා අයිතිවාසිකම් ගැන දැනුවත් කළ දා..A/ Kubukwewa P.V.2016-01-11
9උතුරු මැද පළාතේ ගුරු වරුන් බදවාගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්Provincial Education Ministry - NCP2015-12-29
10අ/ පුෂ්දිවුල්වැව විද්‍යාලයේ විවිධ ප්‍රසංගයA/ Pusdiulwewa V.2015-12-25
112014 විෂයානුබද්ධ තරග වලින් ජයගත් දරු දැරියන් ඇගයීමේ උත්සවයක්Provincial Ministry of Education - NCP2015-12-04
12 අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ විශ්‍රාම ගැනීමේ ගුරු උපහාර උළෙලක්A/ Anuradhapura M.M.V2015-12-02
13 අ.පො.ස. (සා.පෙ) පෙනීසිටින සිසුන්ට ආශිර්වාද බොධි පූජාවක්A/ Anuradhapura M.M.V2015-11-27
14අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2013/2014A/ Anuradhapura M.M.V2015-11-24
15National level 4th place for A/ D.S. Senanayake Model Primary in English Day Competitions A/ D.S Senanayaka Model Primary school2015-11-18
162015 අවසාන වාර පරීක්‍ෂණයට අදාල පිළිතුරු පත්‍ර දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය මගින්Provincial Examination, Evaluation & Research Unit2015-11-17
172015 පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් වූ දරුවන් ඇගයීමේ උත්සවයක්Provincial Ministry of Education - NCP2015-11-13
18අ/තඹුත්තේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 31 වන සංවත්සර සැමරුමA/ Thabuththegama M.M.V2015-11-13
19පලුගස්වැව, කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සේවයෙන් සමුගනීA/ Kubukwewa P.V.2015-11-11
20පලුගස්වැව, අ/කුඹුක්වැව විදුහලට පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාගයක්A/ Kubukwewa P.V.2015-11-09
අද දින සහභාගීත්වය - පාසල් සංඛ්‍යාව 0 කි.